Жана Христова

Мениджър на Пазар за растеж – BEAM, Българска фондова борса

Жана Христова е част от екипа на Българска фондова борса от 2020г. и отговаря за развитието на Пазара за растеж на МСП – BEAM и привличането на потенциални емитенти за пазара. Преди това близо 12 години е заемала различни позиции в едни от най-големите български банки в сферата на частното и корпоративно банкиране и инвестиционно консултиране. Завършила е Компютърни системи и технологии в Технически университет-София и Финанси в Нов български университет. От 2021г. има лиценз за инвестиционен брокер от Комисията за финансов надзор.

Събитието ще се проведе при спазени противоепидемични мерки, въведени на територията на Република България от Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. 

За нас

MoitePari.bg е българският финансов пътеводител, чиято мисия е да подпомага потребителите в намирането на най-добрите финансови продукти на пазара. 

Контакти

info@moitepari.bg

© 2021 Всички права запазени