Деница Маджунова

Ръководител Бизнес отдел Физически лица, ПроКредит Банк (България) ЕАД

Заема позицията в Централно управление на ПроКредит Банк България от септември 2021 г. Преди това няколко години отговаря за бизнес направление Големи предприятия. Работи в банката от 2013 г., заемайки различни позиции, между които и ръководна позиция като управител на клон Пловдив. През 2014 г. е завършила и ПроКредит Академията във Фюрт, Германия. Притежава бакалавърска и магистърска степен по Финанси и Макроикономика към Пловдивски Университет Паисий Хилендарски.

ПроКредит Банк (България) ЕАД

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и на гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

В работата си с бизнес клиентите ние се фокусираме върху малките и средните предприятия, тъй като сме уверени, че те създават работни места и имат жизненоважен принос за икономиките, в които работят. Като предлагаме ясни и достъпни депозитни и други банкови услуги и инвестираме значителни средства в повишаване на финансовата образованост, ние се стремим да насърчаваме култура на спестовност и финансова отговорност.

Нашите акционери очакват устойчива възвръщаемост на инвестициите в дългосрочен план и нямат за цел краткосрочно умножаване на печалбата. Ние инвестираме усилено в обучението и развитието на нашите служители, за да създадем открита и ползотворна работна атмосфера и да осигурим дружелюбно и компетентно обслужване на нашите клиенти.

Събитието ще се проведе при спазени противоепидемични мерки, въведени на територията на Република България от Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. 

© 2021 Всички права запазени