Даниел Дончев

CFA, Изпълнителен директор на УД Експат Асет Мениджмънт

Даниел Дончев има повече от 15 г. опит във финансовия сектор. Той се присъединява към екипа на Експат през 2019 г. като Главен инвестиционен директор, в момента е изпълнителен директор на управляващото дружество. Преди това е бил Ръководител сектор Инвестиционни стратегии в „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, където е отговарял за формирането на инвестиционната стратегия на компанията, управлението на портфейли на индивидуални и институционални клиенти, както и за глобалния фонд на дружеството за инвестиции в акции. В продължение на повече от 10 г. е бил Старши портфолио мениджър в един от най-големите институционални инвеститори в България – NN (с предишно наименование ING), където е бил част от управлението на портфейлите на пенсионните фондове и застрахователната компания на дружеството. Даниел е работил и като финансов анализатор в „Уникредит Лизинг“ АД и „Пощенска банка“ АД. Бакалавър по Финанси от УНСС, притежава степен CFA (сертифициран финансов анализатор) и лиценз за инвестиционен консултант от КФН. 

Експат Капитал

Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е лидер в доверителното управление на инвестиционни спестовни сметки у нас. Нашата изключителна международна свързаност и достъп до глобалните пазари ни дава възможност да предоставяме услуга по персонализирано управление на личните спестявания, уникална за България по обхват и качество.

Нашият екип от професионалисти с опит и образование от държави в Северна Америка, Европа и Азия управлява над хиляда индивидуални портфейли, три договорни фонда с фокус върху световните пазари, семейство от борсово търгувани фондове върху индекси на акции от ЦИЕ, фонд за инвестиции в произведения на изкуството, както и фонд, следващ цената на златото. Експат Капитал е член на Американската тъгровска камара и на Българския форум на бизнес лидерите, а Експат Асет Мениджмънт е член на Българската асоциация на управляващите дружества.

Събитието ще се проведе при спазени противоепидемични мерки, въведени на територията на Република България от Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. 

За нас

MoitePari.bg е българският финансов пътеводител, чиято мисия е да подпомага потребителите в намирането на най-добрите финансови продукти на пазара. 

Контакти

info@moitepari.bg

© 2021 Всички права запазени