Георги Робев

Директор Продажби в ЕвроФинанс

Георги Робев има повече от 8 години професионален опит във финансовия сектор. Започва кариерата си в УниКредит Булбанк, където преминава през различни позиции и натрупва богат опит с взаимните фондове на Amundi Asset Management – най-голямото дружество за управление на активи в Европа. Последно работи като Директор на банков клон в ОББ, а към екипа на ЕвроФинанс се присъединява през септември 2021г. Георги е магистър по енергиен бизнес от Университета за национално и световно стопанство, а по настоящем завършва право в Нов български университет.

ЕвроФинанс

Основанa през 1994г., ЕвроФинанс е една от най-големите инвестиционни компании на българския капиталов пазар. Компанията е единствен български инвестиционен посредник, пълноправен член на Deutsche Börse Group.  От 2019г. ЕвроФинанс е официален партньор на Interactive Brokers, а клиентите на компанията имат достъп до 135 пазара в повече от 33 държави. През 2020г. ЕвроФинанс става първата небанкова финансова институция в България, партньор на Amundi Asset Management – най-голямата компания за управление на активи в Европа – като добавя към инвестиционните си продукти, широка гама от взаимни фондове с разнообразна инвестиционна насоченост. Компанията е носител на редица отличия и награди в сектора, сред които „Най-иновативен инвестиционен посредник“, „Член на БФБ, въвел нови инструменти за търговия“, „Най-иновативна емисия на БФБ“ и „Инвестиционен посредник, реализирал най-голям оборот на БФБ“.

Събитието ще се проведе при спазени противоепидемични мерки, въведени на територията на Република България от Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. 

За нас

MoitePari.bg е българският финансов пътеводител, чиято мисия е да подпомага потребителите в намирането на най-добрите финансови продукти на пазара. 

Контакти

info@moitepari.bg

© 2021 Всички права запазени