Петър Илиев

Оперативен директор на CreditLand

Петър Илиев заема длъжността Оперативен директор на кредитния посредник CreditLand от 2015 г., където понастоящем управлява екип от повече от 100 професионални кредитни консултанти. Основател е и основен лектор в CreditLand Academy, задълбочен обучителен курс за кредитни консултанти.

CreditLand

Кредитланд е водеща компания за кредитно консултиране в България, създадена през 2006 година. Нашата мисия е да ти помогнем да намериш най-изгодното предложение за кредит и да сме твоят доверен водач в нелекия път от избора на оферта до успешното отпускане на средствата.

Кредитланд е дъщерна фирма на MoitePari.bg и е обособена като самостоятелно дружество вследствие на големия интерес от страна на клиентите, като се фокусира изцяло върху консултантските услуги за кредитно финансиране.

От 20.02.2017 година Кредитланд е вписан като необвързан кредитен посредник в регистъра на Българска Народна Банка и има сключена застрахователна полица „Професионална отговорност“ в съответствие с всички законови изисквания. Член е на Асоциацията на кредитните посредници в България (АКПБ) и се придържа стриктно към Етичния кодекс на организацията. Понастоящем Деян Василев, изп. директор на Кредитланд, е председател на АКПБ.

Кредитните консултанти на Кредитланд оказват активно съдействие в процеса на избор и кандидатстване, което спестява време, нерви и пари. Получаваш безплатна консултация за всички аспекти на финансирането – достатъчност на доходите; процент на финансирането спрямо стойността на имота; избор на най-подходящите параметри на кредита: валута, срок, вид вноски, начин на образуване на лихвата, застрахователна защита и много други.

Събитието ще се проведе при спазени противоепидемични мерки, въведени на територията на Република България от Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. 

© 2021 Всички права запазени