Мария Неева

CFA, Началник отдел Проучвания и анализи на УД Компас Инвест

Инвестиционен консултант и член на Инвестиционния комитет на Компас Инвест АД. Присъединява се към екипа на Управляващото дружество през 2015 г. като финансов анализатор. Мария активно е участвала в множество проекти чрез изготвянето на детайлен финансов анализ, инвестиционни оценки, финансови модели, бизнес планове и информационни меморандуми. Притежава сертификат CFA; сертифициран инвестиционен консултант от Комисията за финансов надзор (КФН).

Компас Инвест АД

Компас Инвест АД е водеща компания в управлението на финансови активи. Дружеството е създадено през 2006г. в град София и лицензирано от КФН. Управляващо дружество Компас Инвест АД е собственост на акционерно дружество Компас Капитал АД. Като част от групата, Компас Инвест АД извършва услугите по доверително управление, както и организирането и управлението на договорни фондове.

Събитието ще се проведе при спазени противоепидемични мерки, въведени на територията на Република България от Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. 

За нас

MoitePari.bg е българският финансов пътеводител, чиято мисия е да подпомага потребителите в намирането на най-добрите финансови продукти на пазара. 

Контакти

info@moitepari.bg

© 2021 Всички права запазени