Деян Борисов

Ръководител служба „Интернет банкиране“ в Централна Кооперативна Банка АД

Деян Борисов е с дългогодишен опит в сферата на дигиталните разплащания.  В ЦКБ АД работи от 14г., като специалист и в последствие  главен специалист към  Дирекция „Банкови операции и обслужване“ а от 4г. оглавява служба „Интернет банкиране“. Участва в създаването на мобилното приложение CCB Mobile услугата CCB Lite, проекти по внедряване и изпълнение на PSD2, Apple Pay и Google Pay, използване на биометрична афтентикация при онлайн трансакциите с карти посредством IDCM на MasterCard. Стреми се към пълна дигитализация на всички бизнес продукти и услуги, създаване и поддържане на Wallet с индивидуално изучаване на клиентското поведение и достигане на максимално лесно изживяване в дигиталните канали предлагани от ЦКБ АД. Притежава Бакалавърска и Магистърска степен по Бизнес администрация от Нов Български Университет.

Централна Кооперативна Банка АД

Централна кооперативна банка АД е универсална търговска банка, която принадлежи към финансовата структура на ЦКБ Груп ЕАД. Тя, заедно с другите финансови дружества, предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, продукти и услуги, като поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране на своите клиенти. Като универсална търговска банка ЦКБ АД предлага широк спектър от финансови продукти и услуги, които отговарят на конкурентните изисквания на динамично променящата се пазарна среда. Банката се стреми постоянно да разширява спектъра от финансово посредничество и работи усилено за създаване на нови и развитие на познатите продукти и услуги.

Събитието ще се проведе при спазени противоепидемични мерки, въведени на територията на Република България от Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. 

© 2021 Всички права запазени