Мариана Петкова

Ръководител отдел „Клонова мрежа“ в Търговска банка Д АД (Д Банк)

Мариана Петкова е с над 10 години опит в „Банкиране на дребно“ – жилищно и потребителско кредитиране, продажбени обучения, управление на екипи, работа с партньори и трети страни и клонова мрежа. Г-жа Петкова е заемала различни позиции в ресорите „Управление на продажбите“ и „Развитие на клонова мрежа“ във водещите банки у нас, а от 2016 г. е част от екипа на Търговска банка Д АД, където успешно прилага уменията си в областта на продажбите и развитие на алтернативни канали за продажби на жилищни кредити през  трети страни, с което спомага за утрояване на кредитното портфолио на банката в сегмента за периода. В момента развива партньорствата с  трети страни и управлява  продажбения модел в клонова мрежа на Д Банк. Притежава бакалавърска и магистърска степен по „Финанси и банково дело“, както и редица сертификати за продажбени умения и водене на обучения за жилищни кредити.

Събитието ще се проведе при спазени противоепидемични мерки, въведени на територията на Република България от Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. 

© 2021 Всички права запазени